Hoe kunt u het best een wand metselen met kalkzandsteen stenen en blokken?

Kalkzandsteen metselstenen en metselblokken zijn er voor om gebruikt te worden bij het metselen van een wand. De stenen of blokken worden aan elkaar bevestigd met metselspecie. Deze techniek kunt u zelf eenvoudig onder de knie krijgen. U moet alleen weten hoe u het moet toepassen. Daarom geven wij u een stappenplan, de benodigde gereedschappen en een aantal tips voor het verwerken van kalkzandsteen metselproducten. Heeft u vragen? Stel ze dan gerust.

Gebruik kalkzandsteen metselstenen en metselblokken - De kalkzandsteen metselstenen en metselblokken in ons assortiment zijn geschikt voor eenzijdig schoonwerk.

        Wand metselen met kalkzandsteen stenen of blokken

Kalkzandsteen is verkrijgbaar in verschillende formaten. Maar voor welk formaat moet u gaan? Wij hebben kalkzandsteenblokken in verschillende afmetingen en diktes. Het is belangrijk om na te gaan of de te metselen wand dragend of niet-dragend wordt. In feite zijn bijna alle metselstenen en metselblokken sterk genoeg, maar toch is het verstandig om dit even na te vragen. Wij kunnen u aangeven of de stijfheid, stabiliteit en sterkte goed genoeg zijn om de stenen of blokken te gebruiken voor een dragende wand. Als u bepaald heeft welk product het gaat worden, dan moet u berekenen hoeveel u daadwerkelijk nodig heeft. Reken het goed na, want het zou zonde zijn als u te weinig stenen of blokken zou bestellen.

De verwerking van kalkzandsteen metselstenen en metselblokken

Om u een eindje op weg te helpen, zullen we u hieronder een stappenplan geven voor het verwerken van metselstenen en -blokken. De volgende punten zullen aan bod komen:

 • Het aanmaken van metselspecie
 • De wand metselen en de overtollige specie verwijderen
 • Het voegen van de wand
 • Het schoren en afwerken van de wand

  1   Metselspecie aanmaken

Wilt u de kalkzandsteen metselstenen of metselblokken gebruiken? Dan zult u hiervoor metselspecie nodig hebben om zo de stenen of blokken aan elkaar te kunnen laten hechten. Deze specie bestaat voornamelijk uit cement, zand en water. Naast de delen cement, zand en water worden er soms andere bestandsdelen toegevoegd zoals kalk en luchtbelvormer. Kalk wordt gebruikt als bindmiddel en luchtbelvormer wordt gebruikt om de specie beter te kunnen verwerken. In ons assortiment hebben wij een metselcement voor het maken van metselspecie. Dit metselcement bevat kalk. Voor het aanmaken van de metselspecie met metselcement Seibel & Söhne wordt bij ons de verhouding 1:4 gebruikt als richtlijn. Dit houdt in dat u één deel cement en vier delen zand dient te gebruiken. U hoeft hier geen druppeltje afwismiddel aan toe te voegen. Bij Portland cement moet dit bijvoorbeeld wel. Er bestaan ook kant-en-klare metselspecies.

  2   De wand metselen en de overtollige specie verwijderen

MetseltroffelKalkzandsteen metselstenen of -blokken zijn, zoals eerder al genoemd, geschikt voor éénzijdig schoonwerk. Metsel de metselstenen of -blokken in verband platvol met een metseltroffel (zie foto). Dit zorgt voor een strakke uitstraling. Plaats de eerste laag blokken of stenen in een laag stelspecie waarvan de dikte afhankelijk is van de gekozen lagenmaat en de dikte van de lintvoeg. Span het metseldraad bij het stellen van de onderste laag altijd aan de zichtzijde. Stel de stenen of blokken zuiver vlak en waterpas aan het metseldraad. Houd een stootvoeg aan van 10 mm. Verder is het van belang schoon metselwerk aan de bovenzijde af te dekken om inregenen te voorkomen. Na de tijd kunt u alle overtollige specie verwijderen.

  3   Het voegen van de wand

Met schoonwerk worden de voegen van kalkzandsteen metselblokken of -stenen in de wand afgewerkt. Dit is mogelijk met een voegspecie. De verhoudingen van de specie zijn als volgt: 1 deel cement, 1 tot 2 delen luchtkalk, 4 delen zand en 1 deel cement, 1 deel luchtkalk en 6 delen zand. Daarnaast moet u de voegen voordat u begint een stukje uitkrabben. Krab de voegen minimaal 15 millimeter uit. Daarna kunt u de voegen opvullen met een voegspijker en een voegbord (zie foto).        Metselwerk voegen met voegspijker en voegbord

  4    Het schoren van de wand en het afwerken van de wand

Gebruik voor de ondersteuning van de wand een aantal schoren. Zo voorkomt u dat de wand omvalt. Zijn er bijna geen dwarsverbanden mee gemetseld en is de wand redelijk dik? Dan heeft u aardig wat schoren nodig. Ga uit van één schoor of één dwarsverband per vijf meter. U kunt de schoren weer verwijderen nadat het plafond of de vloer voor de volgende verdieping er op ligt.

Gebruik voor het voegen van schoon metselwerk een zo licht mogelijke kleur voegmortel. Een voegmortel met een lichte kleur is prefab voegmortel. Bij deze voegmortel is de kans het kleinst op grote kleurverschillen. Bij op de bouw samengestelde mortels kunt het best kiezen voor een volumeverhouding tussen 1 deel cement, 1 tot 2 delen luchtkalk, 4 delen zand en 1 deel cement, 1 deel luchtkalk en 6 delen zand. Voor het cement kunt u ook wit cement gebruiken. Wilt u nog lichtere voegen? Dan is het mogelijk om zilverzand te gebruiken in plaats van voegzand.

Kaphamer en kapsabel

Benodigdheden bij het metselen van kalkzandsteen

 • Kalkzandsteen metselstenen of -blokken
 • Metseldraad en waterpas
 • Speciekuip en bats
 • Metselspecie
 • Metseltroffel
 • Kaphamer en kapsabel voor het op maat maken van de stenen (zie foto)
 • (Stoot)voegspijker en voegbord
 • Voegmortel