100% Laagste Prijsgarantie Gratis Transport Boven 2.000 Binnen 5 Werkdagen Geleverd
Hulp nodig? 085 - 401 23 60
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

Productinformatieblad betonnen bestrating

Productinformatieblad betonnen bestrating

  • Inmiddels hebben wij al meer dan tienduizenden geholpen bij hun eigen project
  • Al meer dan 2.250 reviews ontvangen met een gemiddelde score van 8.7
  • Meer dan 400 sierbestrating producten in ons assortiment

Toepassing

Het is essentieel om een product te selecteren dat geschikt is voor jouw specifieke toepassing. Producten zonder afstandhouder, vellingrand, facet of andere kenmerken die zorgen voor een splintervrije kop, evenals siertegels, banenverbanden en producten dunner dan 6 centimeter, zijn niet geschikt voor opritten of andere situaties waar sprake is van belasting buiten voetverkeer. Deze producten kunnen bij zwaardere belasting dan voetverkeer breken of splinteren, wat tot schade kan leiden.

Bestellen

Bij het bestellen van bestratingsproducten voor vrijwel elk tuinontwerp of vorm van jouw tuin of oprit, is het belangrijk om rekening te houden met het zogenaamde "zaagverlies" en mogelijke uitval van producten door breuk of beschadiging tijdens het verwerkingsproces. Om te voorkomen dat je extra kosten moet maken en het risico loopt op kleur- of structuurverschillen door nabestellingen, raden wij aan om ongeveer 5% extra te bestellen. Dit zorgt voor voldoende voorraad en geeft je de nodige flexibiliteit tijdens het project.

Controle bij aflevering

Hoewel we strenge kwaliteitseisen stellen aan onze producten, productie en levering, is het belangrijk dat je de materialen zorgvuldig controleert bij ontvangst, vóór verwerking. Let hierbij op de juistheid, schade, breuk, kleurverschillen, structuurverschillen en de overeenkomstige productiedata bij levering van meerdere pakketten van hetzelfde product. Door dit te doen, voorkomt je teleurstellingen tijdens het verwerkingsproces. Houd er echter rekening mee dat bestrating kleine maatverschillen, structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden kan vertonen. Eventuele gebreken dienen binnen 24 uur na levering aan jouw leverancier te worden gemeld. Het verwerken van de goederen wordt beschouwd als acceptatie zonder enig voorbehoud.

Kalkuitslag

Verschijnt er witte uitslag op jouw bestrating? Geen nood, het gaat om kalkuitslag. Kalkuitslag manifesteert zich als een witte waas en/of witte strepen. Wij vervaardigen onze betonproducten uit natuurlijke grondstoffen zoals water, granulaten en uiteraard cement. Aangezien kalkuitslag een 100% natuurlijk verschijnsel is, dat zich voordoet bij alle producten op basis van cement, kunnen wij dit ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontroles niet uitsluiten. Belangrijk om te weten is dat kalkuitslag de kwaliteit van het betonproduct op geen enkele manier nadelig beïnvloedt. Kalkuitslag kan dus nooit een reden zijn voor reclamatie, weigering of prijsvermindering van onze producten. Kalkuitslag verdwijnt na verloop van tijd vanzelf.

Grondwerk en waterafvoer

Bij het tuinontwerp is het belangrijk om alle afmetingen in jouw tuin uit te zetten met paaltjes aan de buitenrand van het bestratingsgebied. Gebruik een waterpas om de hoogte aan te geven waarop de stenen worden geplaatst. Begin bij een vast punt, zoals de deurdorpel, en werk vanaf daar richting de tuin. De aanvangshoogte of steenhoogte moet ongeveer 1 à 2 cm onder de deurdorpel liggen. Voor een goede afwatering is een lichte helling nodig, meestal 1 à 2 cm per meter, ook wel afschot genoemd. Nadat je de hoogtes op de paaltjes hebt gemarkeerd, span je een touwtje tussen de paaltjes om een beter beeld te krijgen van de toekomstige bestrating.

Voor de totale diepte van het uit te graven gebied, voeg je de dikte van de bestrating toe. Voor een tuinpad of terras dat te voet wordt belopen, is een fundering inclusief straatlaag van 15 tot 20 cm meestal voldoende. Voor een oprit is een fundering inclusief straatlaag van 25-30 cm vereist.

Fundering

Voor een optimale prestatie van jouw bestrating is het belangrijk om een stabiele en goed drainerende fundering te creëren. Een bestrating bestaat uit drie lagen: de bestrating zelf, een straatlaag en een funderingslaag. Nadat je het uitgegraven gebied hebt voorbereid, is het tijd om de funderingslaag aan te brengen. Houd bij het bepalen van de hoogte rekening met het feit dat er nog een straatlaag van 3 tot 5 cm en de bestrating bovenop komen. Het is essentieel om de lagen goed te verdichten met behulp van een geschikte trilplaat. De bovenkant van de fundering bepaalt uiteindelijk de vorm van de bestrating, dus houd al in dit stadium rekening met een helling van 1 à 2 cm per meter voor een goede afwatering.

Straatlaag

De straatlaag is de laag waarop je daadwerkelijk de bestrating plaatst. Deze laag is 3 tot 5 cm dik en bestaat uit schoon zand. De straatlaag dient o.a. om kleine dikteverschillen op te vangen en wordt vooraf één keer licht afgetrild. De straatlaag komt boven op de aangetrilde fundering.

Kantopsluiting

Naast het kiezen van de juiste bestrating en het zorgen voor een goede ondergrond, is de kantopsluiting van groot belang. Voor terrassen en tuinpaden wordt een opsluitband met minimale afmetingen van 5x15x100 cm aanbevolen. Voor opritten dient de kantopsluiting minimaal de afmetingen 8x20x100 cm te hebben. Plaats de opsluitbanden met de buitenkant gelijk aan het gespannen touwtje. Zorg ervoor dat de opsluiting 2 cm lager geplaatst wordt dan de bovenkant van de bestrating. Dit zorgt niet alleen voor een mooiere afwerking, maar ook voor een betere afwatering.

Afreien

Nadat de fundering is getrild, de straatlaag en kantopsluiting zijn aangebracht, kunt je de straatlaag afreien. Hiervoor maakt je gebruik van een afreilat. Het afreien: plaats twee profielen op het gewenste niveau in de stabiele laag. Dit is de onderkant van de aan te brengen sierbestrating. Trek met de afreilat het overtollige zand over de twee profielen naar je toe. Eventueel vult je tijdens het afreien de eventueel ontstane kuilen bij. Na het afreien neemt je de profielen weg en vul je sleuven onder de profielen bij. Bij een breed oppervlak plaats je een extra profiel zodat de afreilat telkens op twee profielen rust.

Straatwerk

Plaats de bestrating op de straatlaag met een kleine voeg van 1 tot 3 mm. Deze voeg helpt om eventuele maatafwijkingen op te vangen tijdens het leggen, voorkomt beschadiging van de deklaag en zorgt voor stabiliteit wanneer deze op de juiste manier wordt opgevuld.

Begin met leggen vanaf de reeds geplaatste bestrating, zodat je de afgereide straatlaag niet verstoort. Het is belangrijk om tijdens dit proces schoon en uiterst zorgvuldig te werk te gaan om beschadigingen aan de reeds gelegde bestrating te voorkomen.

Gebruik een diamantzaag om de bestrating op maat te zagen en indien nodig kun je klinkers met een steenknipper op de juiste maat knippen. Let op dat zaagslijpsel absoluut niet op de bestrating terechtkomt, omdat het zich snel en moeilijk hecht en lastig te verwijderen is. Spoel daarom direct na het zagen het zaagslijpsel van de passtukken af met veel water.

Om de juiste kleurnuances te verkrijgen, is het aan te raden om tegels en stenen uit verschillende pakketten door elkaar te verwerken. Dit voorkomt kleurverschillen en blokvorming.

Wees voorzichtig, want elke bestrating is gevoelig voor beschadigingen. Behandel de bestrating daarom zorgvuldig tijdens het uitpakken, verplaatsen en leggen om krassen en andere beschadigingen te voorkomen. Gebruik het juiste gereedschap voor bestratingswerkzaamheden.

Let op! Producten zonder afstandhouder, vellingrand, facet of een splintervrije kop, evenals siertegels, banenverbanden en producten dunner dan 6 centimeter, mogen onder geen enkele omstandigheid worden getrild. Raadpleeg bij twijfel altijd jouw leverancier.

Invegen van bestrating materialen

Het is essentieel om de bestrating op de juiste manier te voegen, ongeacht of het gaat om tuinpaden, terrassen of opritten. Een goed gevulde voeg draagt bij aan de stabiliteit van jouw bestrating. Gebruik zand voor het voegen van kleine voegen van 1 tot 3 mm.

Met een zachte bezem veeg je het voegmateriaal in de voegen. Verwijder overtollig zand van de bestrating en bewaar dit, omdat je deze stap meerdere keren moet herhalen. Zorg ervoor dat er geen resten op de bestrating achterblijven, omdat dit vlekken en krassen kan veroorzaken. De voegen zijn goed gevuld wanneer er geen openingen meer ontstaan na het invegen. Houd er rekening mee dat zand uiteindelijk kan wegspoelen en dat onkruid er doorheen kan groeien.

Onderhoud

Zorg ervoor dat jouw bestrating te allen tijde vrij blijft van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, vet, olie en andere vormen van vervuiling. Deze kunnen namelijk blijvende beschadigingen en vlekken veroorzaken die niet meer te herstellen of te verwijderen zijn.

Voor het onderhoud van jouw terras, oprit of tuinpad is regelmatig schrobben met neutrale natuurzeep aan te raden. Het voedende bestanddeel in deze zeep, lijnolie, biedt bescherming, terwijl andere bestanddelen zorgen voor een grondige reiniging. Houd er echter rekening mee dat het gebruik van neutrale natuurzeep een tijdelijk negatief effect kan hebben op de slipweerstand.

Heb je last van vlekken of verkleuringen? Raadpleeg dan een professional! In sommige gevallen kunnen storende vlekken of verkleuringen op jouw terras, oprit of tuinpad nog verwijderd worden. Het is echter belangrijk om dit zo snel mogelijk te laten behandelen door een vakman. Een ondeskundige aanpak kan het probleem verergeren. We raden je aan om eerst een klein stukje te testen en het resultaat zorgvuldig te beoordelen voordat je een groter oppervlak reinigt. Lees en volg altijd de instructies van de fabrikant. Gebruik nooit bijtende reinigingsproducten of producten op basis van zout(zuren). Eventuele klachten als gevolg van het gebruik van verkeerde reinigingsproducten of onjuiste toepassing kunnen niet in behandeling worden genomen.

Gebruik onder geen enkele omstandigheid een hogedrukreiniger op jouw bestrating. Dit kan namelijk corrosie veroorzaken en leiden tot onherstelbare schade.

(Strooi)zout: gebruik geen (strooi)zout op jouw bestrating, dit tast de bestrating aan.