Disclaimer

Deze webshop is opgezet als thuiswinkel, BouwmaterialenKopen.com stelt alles in het werk om deze webshop naar behoren te laten functioneren. BouwmaterialenKopen.com heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de webshop en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. BouwmaterialenKopen.com staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Om deze webshop goed te laten functioneren spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. 

Informatie op deze webshop

BouwmaterialenKopen.com stelt deze webshop zorgvuldig samen en streeft ernaar dat alle informatie op de shop juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor BouwmaterialenKopen.com de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BouwmaterialenKopen.com worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. BouwmaterialenKopen.com geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.